Čestitamo vsem tekmovalcem šolskega Cankarjevega tekmovanja za odlično opravljeno delo.

Še posebej čestitamo Niki Vlaj, Emi Frešer, Maruši Rak, Roku Baumanu (vsi 8. a) in Ani Pogorevc Kos (9. a) za uvrstitev na regijsko tekmovanje, ki bo 17. 1. 2023 v Miklavžu na Dravskem polju.

Nina Miklavc

Dostopnost