ŠOLSKO LETO 2015/2016

19. 9. 2015 – Osrednji kulturni program ob prazniku KS Črešnjevec pripravi ga. Mateja Kuharič s člani otroškega in mladinskega pevskega zbora.

20. 9. 2015 – Učenci šole pripravijo kulturni program ob srečanju DU Črešnjevec.

6. 10. 2015 – S kratko kulturno prireditvijo v šolsko skupnost sprejmemo “prvošolčke”. Program sprejema in spominsko plaketo pripravijo učenci 9. razreda, ki ob tem postanejo tudi “varuhi” prvošolcev.

14. 10. 2015 – Izvedemo projekt Rastem s knjigo. Sedmošolci obiščejo knjižnico Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici.

19. 10. 2015 – V šolski knjižnici poteka okrogla miza na temo: Zasvojenost v literaturi. Upokojenci s Črešnjevca in devetošolci “debatirajo” o različnih zasvojenostih, o katerih govorijo leposlovna dela.

21. 10. 2015 – na šoli potekajo delavnice za  spodbujanje nadarjenosti pri učencih (2. – 5. razreda).

24. 10. 2014 – prireditev ob dnevu Reformacije in dnevu spomina na mrtve.

10. 11 . 2015 – izvedemo tehniški dan za učence od 6. do 9. razreda: Gradim kariero (obiščejo nas srednje šole) in v popoldanskih urah še poklicno tržnico za starše in učence.

14. 11. 2015 – Učenci pod vodstvom ge. O. Krajnčič in ge. A. Romih pripravijo kulturni program za DI Črešnjevec.

23. 11. 2015 – tehniški dan za učence od 1. do 9. razreda: Glasba, knjiga, ples, žoga, … moja droga.

1. 12. 2015 – učenci, starši in delavci šole se družimo na 8. Mitjevem memorialu.

4. 12. 2015 – učenci od 6. do 9. razreda si ogledajo gledališko predstavo II. gimnazije Maribor: Alica v čudežni deželi.

21. 12. 2015 – učenci od 1. do 5. razreda si ogledajo predstavo Guliverjeva potovanja.

24. 12. 2015 – Učeni pod vodstvom ge. Godec in ge. Križanec. pripravijo kulturni program, s katerim obeležimo Dan samostojnosti in enotnosti.

6. 1. 2016 – šolska dramska skupina pod vodstvom ge. Križanec se predstavi upokojenim delavcem zavoda.

5. 2. 2016 – v počastitev slovenskega kulturnega praznika izvedemo tradicionalno prireditev Pod Prešernovo glavo, kjer vsak učenec šole recitira pesem.

24. 3. 2016 – prireditev ob dnevu šole, kjer nastopajo vsi razredi in vsi učenci, oba zbora in šolski band.

30. 3. 2016 – udeležimo se revije OPZ.

5. 4. 2016 – udeležimo se državnega tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju ob Savi. Otroški pevski zbor osvoji zlato priznanje.

20. 4. 2016 – udeležimo se revije MPZ.

 

ŠOLSKO LETO 2014/2015

14. 9. 2014 – Učenci šole pod vodstvom ge. Olge Krajnčič in ge. Metke Finžgar pripravijo kulturni program ob srečanju DU Črešnjevec.

13. 9. 2014 – Osrednji kulturni program ob prazniku KS Črešnjevec pripravi ga. Mateja Kuharič s člani otroškega in mladinskega pevskega zbora.

18. 9. 2014 – Učenci šole predstavijo šolo v radijski oddaji  Radia MB1 – Šolski megaherci.

26. 9. 2014 – na šoli poteka KD za vse učence: Dediščina gre v šolo. Učenci pripravijo razstavo starih predmetov, prav tako jim Društvo Ajda prikaže kako od koruze do moke in staro kovačijo, učenci v krušni peči pečejo kruh in v šolski kuhinji piškote po receptih babic.

6. 10 . 2014 – izvedemo tehniški dan Poklici (obiščejo nas srednje šole) in v popoldanskih urah še poklicno tržnico za starše in učence.

24. 10. 2014 – prireditev ob dnevu Reformacije in dnevu spomina na mrtve

11. 11. 2014 – učenci in učiteljice pripravijo likovno razstavo del učencev 1.  VIO

14. 11. 2014 – učenci pevskega zbora in šolskega banda si ogledajo na II. gimnaziji predstavo Romeo in Julija.

20. 11. 2014 – ob svetovnem dnevu otroka se učenci družijo ob športnih igrah v telovadnici.

29. 11. 2014 – na šoli potekajo delavnice za nadarjene učence

1. 12. 2014 – učenci, starši in delavci šole se družimo na 7. Mitjevem memorialu.

9. 12. 2014 – učenci od 6. do 9. razreda si ogledajo gledališko predstavo.

22. 12. 2014 – učenci od 1. do 5. razreda si ogledajo predstavo Čarovnica Hillary.

24. 12. 2014 – Učeni pod vodstvom g. Žarka Š. pripravijo kulturni program, s katerim obeležimo Dan samostojnosti in enotnosti.

9. 1. 2015 – šolska zbora in šolski band pod vodstvom ge. Mateje Kuharič in v sodelovanju z MEPZ Štefana Romiha Črešnjevec organizirajo novoletni koncert.

9. 2. 2015 – v počastitev slovenskega kulturnega praznika izvedemo tradicionalno prireditev Pod Prešernovo glavo, kjer vsak učenec šole recitira pesem.

25. 3. 2015 – prireditev ob dnevu šole, kjer nastopajo vsi razredi in vsi učenci, oba zbora in šolski band.

8. 4. 2015 – udeležimo se revije OPZ.

22. 4. 2015 – udeležimo se revije MPZ.

22. 5. 2015 – otroški in mladinski pevski zbor sodelujeta na prireditvi Črešnjevec poje in pleše.

23. 5. 2015 – OPZ se udeleži regijskega tekmovanja zborov Podravja in Pomurja v Pesnici.

29. 5. 2015 – obiščejo nas prijatelji iz Avstrije.

23. 6. 2015 – zaključna prireditev je polna glasbe, petja in veselja.

 

ŠOLSKO LETO 2013/2014

 

 11.10.2013: projekt: Šola brez nasilja in sprejem prvošolcev v šolsko skupnost učencev. Sprejem s kulturnim programom pripravijo učenci 9. razreda.

15. 9. 2013: Učenci pripravijo kulturni program ob dnevu Društva upokojencev Črešnjevec

14. 9. 2013: kulturni program on prazniku KS Črešnjevec (nastopata pevska zbora in  posamezni učenci z deklamacijami)

kul_sola_logotip

6. 5. 2013 je pristojna komisija za podelitev naziva kulturna šola 2013 pregledala vlogo naše šole in nas obvestila, da bomo septembra 2013 prejeli NAZIV KULTURNA ŠOLA 2013 , saj izpolnjujemo kvantitativne in kvalitativne razpisane pogoje.  

Naziv  KULTURNA ŠOLA 2013, lahko uporabljamo od 1. 9. 2013 do 31.8. 2016.

Prvič smo naziv KULTURNA ŠOLA  pridobili leta 2010 in ga uporabljali do začetka šolskega leta 2013/2014.

ŠOLSKO LETO 2012/2013

 

KULTURNA ŠOLA – prijava

ŠOLSKO LETO 2011/2012

 

12. 4. 2012 – učenci mladinskega pevskega zbora se udeležijo revije mladinskih pevskih zborov.

3. 4. 2012 – učenci otroškega pevskega zbora pod vodstvom zborovodkinje ge. Mire Mesarič se udeležijo pevske revoje otroških pevskih zborov.

2. 4. 2012 – z branjem knjig slovenskih avtorjev prvih 15 minut pouka počastimo mednarodni dan knjige za otroke.

22. 3. 2012 – učenci in otroci skupaj z razredniki in vzgojitelji pripravijo program ob dnevu šole in vrtca. Na osrednji prireditvi v športni dvorani šole nastopajo vsi učenci in otroci vrtca.

7. 2. 2012 – s kulturnim programom, v katerem nastopajo vsi učenci šole ( vsak recitira vsaj 1 kitico pesmi katerega koli slovenskega pesnika) obeležimo slovenski kulturni praznik.

6. 1. 2012 – učenci od 5. do 9. razreda skupaj z mentorjema (Jože Mohorko, Mira Mesarič) pripravijo kulturni program za občinsko prireditev v počastitev spomina na Pohorksi bataljon. Prireditev se je odvijala v viteški dvorani bistriškega gradu.

23. 12. 2012 – na šoli s kulturnim programom obeležimo dan samostojnosti in enotnosti.

28. 10 . 2012 – Bralna pustolovščina za učence 8. razreda. Učenci in učiteljici slovenščine skupaj obravijo domače branje in sicer se bralna pustolovščina odvijo v šoli, kjer učenci tudi prespijo in se naslednji dan podajo domov.

3. 10. – 7. 10. 2011 – na šoli spodbujamo bralno kulturo in sledimo temi tedna otroka: Pojdiva s knjigo v svet. Odvijajo se različni kulturni dnevi in druge dejavnosti, povezane z branjem. Teden  zaključimo s sprejemom prvošolcev v šolsko skupnost, učitelj Dejan Kalan pa vsem skupaj (učencem od 1. do 9. razreda in strokovnim delavcem), v šolski jedilnici prebere pravljico.

18. 9. 2011 – učenci od 1. do 5. razreda pripravijo  kulturni program za Društvo upokojencev ob njihovem srečanju na Črešnjevcu.

17. 9. 2011 – del kulturnega programa ob 2. prazniku KS Črešnjevec pripravi tudi šola (Miha Zotler predstavi dve pesmi naših učencev, Melanja Kropec zaigra na citre).

  

ŠOLSKO LETO 2010/1

ŠOLSKO LETO 2010/2011

DOBRE VESTI – PROJEKT Z NAJLEPŠIM IMENOM IN NAMENOM

Nacionalni ASPnet Unesco projekt je nastal leta 2000 na OŠ Ledina v Ljubljani, ko so brali, se pogovarjali in razmišljali o delu pisatelja Antoina de Saint-Exuperyja Mali princ. Iz lepih misli se je rodil projekt dobrih vesti.

V šolskem letu 2010/11 smo sodelujoče šole (9 iz Slovenije in 1 z Madžarske) pesnile na temo prijateljstva, ljubezni, sreče in vsega, kar nas osrečuje. Izbrane pesmi učencev in mentorjev s posameznih šol (po 7 pesmi učencev in pesem mentorja) bodo objavljene v skupni pesniški zbirki Vsako prijateljstvo je pesem.Vsako poglavje uvaja dobra vest s šole z lepo sms mislijo prijatelju oz. prijateljem.

21. aprila 2011 je na Magistratu v Ljubljani srečanje sodelujočih šol v projektu Dobre vesti na prireditviMoja pesem, naša zbirka, kjer smo predstavili skupno pesniško zbirko učencev in mentorjev sodelujočih šol.

Plavam  (Lara Gril)

Vse življenje plavaš po veliki modri vodi.

Obkrožajo te druge ribe. Večje. Manjše.

Nekatere so bližje, nekatere so daleč.

Vendar te le ena zvesto spremlja.

Preplavali sta vse orkane.

Vse nevihte, vse valove.

Včasih so napadale druge ribe.

Te grizle, s plavutmi tolkle.

Vendar je zvesta riba ostala s teboj.

Se borila. Vendar izgubila.

Zdaj sam plavaš po veliki modri vodi.

Sam, čisto sam.

Veliko zvesto ribo je odnesel vihar.

  

 

Oda prijateljem    (Vesna Lešnik)

(rap ali pa tudi ne)

Vse je bedno,

nič ni prav mi,

le prijatelj

vse mi razjasni.

Doma so brezupni,

šola je nora,

prijatelj me reši,

da se mi ne zrola.

Ko mi solze drsijo po licih

in padam v obup,

prijatelj je tisti,

ki v srce moje vsadi up.

Prijatelji so nekaj neverjetnega,

čista, nesebična zmes

vsega, kar potrebuješ

vedno in čisto zares.

Iščem  (Petja Orešič)

Iščem te,

pa te ni

Iščem te doma,

v šoli,

na igrišču,

vsepovsod.

Tebe pa še vedno ni.

Iščem tudi njo,

mojo prijateljico.

Tudi nje ni.

Je morda tam?

S tabo?

 

Sreča   (Jana Pintar)

>Kdaj si srečen?

Kaj je sreča,< se sprašuješ

in z rokami zamahuješ

kakor kakšen teleban.

Vsa lepa

in debela ulica

se ti že smeji,

ti pa ne vidiš

in ne slišiš,

saj sreča v srcu ti žari.

  

On   (Nina Planinšek)

Ne vem, kaj naj naredim,

da me bo opazil,

saj se v moje srce je priplazil.

Ko mislim nanj, se topim,

ob njem v hipu onemim.

Tudi on me kdaj pogleda,

a čudovit trenutek pokvari moj deda.

Ker ne morem se ga nagledati,

glavo počasi obračam.

Ne morem mu povedati,

da ga pred vhodom čakam.

Nekaj za srečo   (Laura Kraševec)

Kaj za srečo?

Mogoče vrečo bonbončkov

ali nekaj balončkov.

Morda pa leno mačko,

ki ves dan si liže tačko.

Kaj za srečo?

Kakšno knjigo zanimivo

ali pa strašljivo.

Glavno, da bralec bo srečen.

Kaj za srečo?

Kakšnega kužka, ki rad se igra,

ki kar naprej za tabo caplja.

In takšnega, ki ne renči in ne laja,

te brani in se s tabo v pustolovščine podaja.

Kaj za srečo?

Vse, kar te veseli,

kar te osrečuje

in s teboj skozi dan drvi.

 

ŠOLSKO LETO 2009/10

PROJEKT UNESCO – VODNJAKI IN PERIŠČE NA ČREŠNJEVCU

Ob šolskih pohodih po Črešnjevcu je našo pozornost pritegnila betonska struktura, ki leži ob starem, zaprtem vodnjaku. Zanimalo nas je, kaj to pravzaprav sploh je in čemu je služil ta velik kos betona. Odločili smo se povprašati o vsem tem starejše krajane in izvedeli smo, da so to ostanki nekoč zelo uporabljanega perišča. Pogovori z domačini so nas privedli do tega, da smo pričeli opažati vedno več vodnjakov na Črešnjevcu. In tako smo prišli na idejo o raziskovanju tega področja in počasi je začela nastajati raziskovalna naloga.

Z raziskovalno nalogo Vodnjaki in perišče na Črešnjevcu smo želeli raziskati ohranjenost in uporabo vodnjakov, namen uporabe vode iz njih in kaj krajanom pomenijo ti vodnjaki. Vsi se zavedamo, da je voda izredno pomembna, zato so v preteklosti vodnjaki v našem kraju igrali pomembno vlogo. Ker lokalne ustanove ne hranijo zapisov o vodnjakih, smo se raziskovanja lotili s terenskim delom, z intervjuvanjem in anketiranjem domačinov. Zbrane podatke smo preučili in zapisali ugotovitve. Če vas zanima, kakšni so rezultati naše raziskave, si lahko ogledate in preberete spodaj.

Po številnih pripovedovanjih vaščanov smo se odločili posneti tudi kratek film, ki prikazuje ljudski običaj pranja perila. Pri tem smo namesto vodnjakov in perišča uporabili škafe in perilnike. Tudi posnetek pranja perila, kot si ga predstavljajo naši učenci, si lahko ogledate spodaj.

Nastalo raziskovalno nalogo smo prijavili tudi na X. regionalno srečanje mladih raziskovalcev, in sicer na področje etnologije in si prislužili 3. mesto.

Raziskovalna naloga je prav tako del pilotskega projekta Dediščina naših babic in dedkov v okviru Združenja Unesco šol Slovenije. V okviru tega projekta smo vodnjake in perišče predstavili tudi učencem in učiteljem naše šole ter staršem. Ob dnevu Zemlje smo naš kraj, šolo, pomen vodnjakov in perišča predstavili še učencem in učiteljem OŠ bratov Polančičev v Mariboru, kjer smo sodelovali na njihovem projektnem dnevu.

Zapisala Katja Skubic

Vodnjaki in perišče na Črešnjevcu (raziskovalna naloga)

Video posnetek je priloga raziskovalni nalogi …

http://www.youtube.com/watch?v=tyewrhyWQq4&feature=player_embedded

PRIHAJAJOČI DOGODKI

KOLEDAR DOGODKOV

junij 2024
PTSČPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« Maj   Jul »
Dostopnost