DNEVI DEJAVNOSTI 2022-2023

 

DAN DEJAVNOSTI VSEBINA ČAS IZVAJANJA VODJA
1. kulturni dan Uvod v Bralno značko 3. 10. 2023 Mlakar, Leskovar
2. kulturni dan Prihaja novo leto 22. 12. 2023 Obreza, Šalabalija
3. kulturni dan Ogled bistriškega gradu marec 2024 Romih
4. kulturni dan Ogled gledališke predstave april 2024 Finžgar, Dolenc
1. naravoslovni dan

Voda (1. a)

 

Varno na spletu (3. a)

Zdravniški pregled (2. a)

september 2023

25. 9. 2023

med šol. letom

Skušek

 

Mlakar

Romih

2. naravoslovni dan Kapljice življenja – Jaz 28. 3. 2024 Leskovar, Miklavc

3. naravoslovni dan

Zaključna ekskurzija –  (1., 2. a) 5. 6. 2024 Romih
Zaključna ekskurzija (3. a) ŠVN 10.-14. 6. 2024 Mlakar
1. tehniški dan
Moja igrača
5. 10. 2023
Dolenc, Skušek
2. tehniški dan Praznično ustvarjanje 13. 12. 2023 Mlakar, Romih
3. tehniški dan Gradim svojo kariero november 2023 Obreza
1. športni dan Pohod (z učenci iz Laporja) 22. 9. 2023 razredničarke
2. športni dan Sankanje in igre na snegu januar/februar 2024 Skušek
3. športni dan Atletski mnogoboj 10. 4. 2024 Grosek
4. športni dan Igre z žogo maj 2024 Dolenc, Skušek
5. športni dan Ravnotežnostne spretnosti 18. 6. 2024 Skušek

 

 

Dan dejavnosti

vsebina dan/mesec vodja

1. kulturni dan

Uvod v bralno značko

3. 10. 2023

Mlakar, Leskovar

2. kulturni dan

Prihaja novo leto

22. 12. 2023

Obreza, Šalabalija

3. kulturni dan

Ogled gledališke predstave

april 2024

Finžgar, Dolenc

1. naravoslovni dan

Gradim svojo kariero

november 2023

Obreza

2. naravoslovni dan

Kapljice življenja – Jaz

28. 3. 2024

Leskovar, Miklavc

3. naravoslovni dan

Zdravje

med šol. letom

Finžgar

1. tehniški dan

Uvod v računalništvo

2. 10. 2023

Sovič, Bunić

2. tehniški dan

Voda – mlinsko kolo

januar 2024

Finžgar

3. tehniški dan

Elektrika – svetilnik

februar 2024

Finžgar

4. tehniški dan

Zaključna ekskurzija – Velenje

5. 6. 2024

Finžgar

1. športni dan

Pohod (z učenci iz Laporja)

22. 9. 2023

Grosek

2. športni dan

Šolar na smuči

januar 2024

Grosek

3. športni dan

Atletski mnogoboj

10. 4.  2024

Grosek

4. športni dan

Športna tombola

junij 2024

Grosek

5. športni dan

Plavanje 

17. 6. 2024

Grosek

 

Dan dejavnosti vsebina dan/mesec vodja

1. kulturni dan

Ogled mesta – Ljubljana

7. 9. 2023

Ključevšek

2. kulturni dan

Uvod v bralno značko

3. 10. 2023

Leskovar, Mlakar

3. kulturni dan

Ogled gledališke predstave

april 2024

Finžgar, Dolenc

1. naravoslovni dan

ŠVN

marec 2024

Ključevšek

2. naravoslovni dan

Kapljice življenja – Jaz

21. 3. 2024

Leskovar, Miklavc

3. naravoslovni dan

Zaključna ekskurzija – Velenje

5. 6. 2024

Finžgar

1. tehniški dan

Računalništvo

5. 10. 2023

Sovič

2. tehniški dan

Gradim svojo kariero

november 2023

Obreza

3. tehniški dan

Prihaja novo leto

22. 12. 2023

Obreza, Šalabalija

4. tehniški dan

Priprava na kolesarski izpit

junij 2024

Sovič, Ključevšek

1. športni dan

Pohod (z učenci iz Laporja)

22. 9. 2023

Grosek

2. športni dan

ŠVN

marec 2024

Grosek

3. športni dan

Atletski mnogoboj

10. 4. 2024

Grosek

4. športni dan

Športna tombola in kolesarski izpit

junij 2024

Grosek, Sovič

5. športni dan

Plavanje

17. 6. 2024

Grosek

 

DAN DEJAVNOSTI VSEBINA ČAS IZVAJANJA VODJA

1. kulturni dan

Ogled mesta – Ptuj

7. 9. 2023

Mohorko

2. kulturni dan

Uvod v bralno značko

3. 10. 2023

Mlakar, Leskovar

3. kulturni dan

Obisk koncerta

16. 1. 2024

Kuharič

1. naravoslovni dan

S kolesom v naravo

6. 10. 2023

Keber

2. naravoslovni dan

Kapljice življenja – Jaz

21. 3. 2024

Leskovar, Miklavc

3. naravoslovni dan

Zaključna ekskurzija – Notranjska

5. 6. 2024

Jarh

1. tehniški dan

Gradim svojo kariero

november 2023

Obreza

2. tehniški dan

Pisave

8. 11. 2023

Leskovar, Keber

3. tehniški dan

Prihaja novo leto

22. 12. 2023

Obreza, Šalabalija

4. tehniški dan

Zdravje

po dogovoru z ZD

Skubic

1. športni dan

Pohod (sodelovanje z Laporjem)

22. 9. 2023

Grosek

2. športni dan

Smučanje

18. 1. 2024

Grosek

3. športni dan

Atletski mnogoboj

10. 4. 2024

Grosek

4. športni dan

Festival športa

6./7. 6. 2024

Grosek

5. športni dan

Plavanje

17. 6. 2024

Grosek

 

dan dejavnosti vsebina čas izvajanja vodja

1. kulturni dan

Ogled mesta – Ptuj

7. 9. 2023

Mohorko

2. kulturni dan

Uvod v bralno značko

3. 10. 2023

Leskovar, Mlakar

3. kulturni dan

Ogled koncerta

16. 1. 2024

Kuharič

1. naravoslovni dan

Ekosistemi – ŠVN

11. – 15. 12. 2023

CŠOD

2. naravoslovni dan

Kapljice življenja – Jaz

21. 3. 2024

Leskovar, Miklavc

3. naravoslovni dan

Zaključna ekskurzija – Notranjska

5. 6. 2024

Jarh

1. tehniški dan

S kolesom v naravo

6. 10. 2023

Keber

2. tehniški dan

Gradim svojo kariero

november, 2023

Obreza

3. tehniški dan

Kako izdelam referat

november, 2023

Leskovar, Miklavc

4. tehniški dan

Prihaja novo leto

22. 12. 2023

Obreza, Šalabalija

1. športni dan

Pohod (sodelovanje z  OŠ Laporje)

22. 9. 2023

Grosek

2. športni dan

Smučanje

januar 2024

Grosek

3. športni dan

Atletski mnogoboj

10. 4. 2024

Grosek

4. športni dan

Festival športa

6./7. 6. 2024

Grosek

5. športni dan

Plavanje

17. 6. 2024

Grosek

DAN DEJAVNOSTI VSEBINA ČAS IZVAJANJA VODJA

1. kulturni dan

Ogled mesta – Ptuj 

7. 9. 2023

Mohorko

2. kulturni dan

Uvod v bralno značko

3. 10. 2022

Leskovar, Mlakar

3. kulturni dan

Ogled koncerta

16. 1. 2024

Kuharič

1. naravoslovni dan

Čebele in zelišča

2. 10. 2023

Pintarič

2. naravoslovni dan

Kapljice življenja – Jaz

21. 3. 2024

Leskovar, Miklavc

3. naravoslovni dan

Zaključna ekskurzija – Notranjska

5. 6. 2024

Jarh

1. tehniški dan

S kolesom v naravo

6. 10. 2023

Keber

2. tehniški dan

Gradim svojo kariero

november 2023

Obreza

3. tehniški dan

Prihaja novo leto

22. 12. 2023

Obreza, Šalabalija

4. tehniški dan

Zdravje

po dogovoru z ZD

Jarh

1. športni dan

Pohod (sodelovanje z Laporjem)

22. 9. 2023

Grosek

2. športni dan

Smučanje

januar 2024

Grosek

3. športni dan

Atletski mnogoboj

10. 4. 2024

Grosek

4. športni dan

Festival športa

6./7. 6. 2024

Grosek

5. športni dan

Plavanje

17. 6. 2024

Grosek

DAN DEJAVNOSTI VSEBINA ČAS IZVAJANJA VODJA

1. kulturni dan

Ogled mesta – Ljubljana

7. 9. 2023

Šalabalija

2. kulturni dan

Uvod v bralno značko

3. 10. 2023

Mlakar, Leskovar

3. kulturni dan

Ogled koncerta

16. 1. 2024

Leskovar, Miklavc

1. naravoslovni dan

S kolesom v naravo (ŠVN)

6. 10. 2023

Šalabalija

2. naravoslovni dan

Kapljice življenja – Jaz

21. 3. 2024

Leskovar, Miklavc

3. naravoslovni dan

Izdelava seminarske naloge

maj 2024

Miklavc, Keber

1. tehniški dan

Gradim svojo kariero

november 2023

Obreza

2. tehniški dan

Prihaja novo leto

22. 12. 2023

Obreza, Šalabalija

3. tehniški dan

Zaključna ekskurzija

5. 6. 2024

Jarh

4. tehniški dan

Priprava na valeto

11. 6. 2024

Dragič

1. športni dan

Pohod (sodelovanje z Laporjem)

22. 9. 2023

Grosek

2. športni dan

Plavanje (ŠVN)

7. 10. 2023

Grosek

3. športni dan

Smučanje

januar 2024

Grosek

4. športni dan

Atletski mnogoboj

10. 4. 2024

Grosek

5. športni dan

Festival športa

6./7. 6. 2024

Grosek

PRIREDITVE IN DRUŽENJA 2023-2024

 

DATUM PRIREDITEV VODJA ČAS IN PROSTOR
28. marec 2024 Pomlad praznuje – DAN ŠOLE Godec, Mlakar 17.00, šolska telovadnica
20. december 2023 Novoletni koncert z gosti Kuharič 17. 00. šolska telovadnica
maj 2024 Črešnjevec poje in pleše Mateja Kuharič 18.00, Dom kulture
20. 6. 2024 Zaključna prireditev Sovič, Pintarič 17.00, šolska telovadnica

 

 

DATUM PRIREDITEV VODJA ČAS IN PROSTOR

27. 10. 2023

 

Dan spomina na mrtve in dan reformacije Miklavc spomenik padlim borcem pred šolo, 11.00

22. 12. 2023

 

Dan samostojnosti in enotnosti Jarh, Leskovar po dogovoru

7. 2. 2024

 

Slovenski kulturni praznik

Razredničarke 1. – 5. r

Miklavc, Leskovar 6. –  9. r

po dogovoru

26. 4. 2024

 

Dan upora proti okupatorju in praznik dela Romih, Dolenc po dogovoru
24. 6. 2024 Dan državnosti Skubic, Spagnolo šolska jedilnica, 8.00
Dostopnost