NAŠA SREČANJA

Srečevali se bomo mesečno (praviloma drugi delovni torek v mesecu; za učence od 1. do 5. razreda ob 16.30 in za učence od 6. do 9. razreda ob 17.00) na govorilnih urah ali roditeljskih sestankih. Skupaj z razredniki boste naredili program vaših srečanj. Razredniki so enkrat tedensko dosegljivi tudi v dopoldanskem času (Dopoldanske govorilne ure). Vsaka oddelčna skupnost voli izmed staršev svojega predstavnika, ki se vključuje v Svet staršev.

Potek pouka

 

PREVOZI

Učenci imajo brezplačen prevoz iz vseh relacij šolskega okoliša. Šola seznani učence in starše z najbolj nevarnimi cestnimi odseki. Prehodi za pešce so označeni. V začetku in tudi občasno med šolskim letom jih bo nadzorovala Prometna policija in delavci šole, v pomoč nam bodo tudi člani Društva upokojencev Črešnjevec. Cesta mimo šole je obnovljena, zgrajen je tudi pločnik in postavljene ovire za umirjanje prometa, toda previdnost naj bo vedno na prvem mestu.

Arriva vozni red (sprememba voznega reda od 1. 9. 2014)

Vozni red avtobusa

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA IN MERILA OB VPISU V SREDNJO ŠOLO ZA DEVETOŠOLCE

Devetošolci in šestošolci ob koncu šolskega leta opravljajo NPZ, ki je poseben postopek preverjanja znanja, pri katerem imajo vse učenke in vsi učenci možnosti, da pokažejo svoje znanje. Več informacij lahko preberete pod “zavihkom” NPZ.

STATUS ŠPORTNIKA ALI KULTURNIKA

Učenci, ki redno obiskujejo izven šolske dejavnosti na športnem ali kulturnem področju, si lahko s svojimi rezultati pridobijo status športnika ali kulturnika.

http://abcd.splet.arnes.si/files/2019/10/Pravila-prilagajanja-šolskih-obveznosti-2019.docx

Pravila prilagajanja šolskih obveznosti

Vloga- umetnik, športnik

Za pridobitev statusa športnika staršem k vlogi ni potrebno priložiti posebnih dokazil.

Za status kulturnika je potrebno izpolniti še potrdilo_umetnik.

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. V oddelek podaljšanega bivanja se otrok vključi takoj po končanem pouku in v njem lahko ostane do 16.30 ure. Glede na število prijavljenih učencev je na šoli 2,56 oddelka podaljšanega bivanja.


JUTRANJE VARSTVO

Skupina jutranjega varstva je organizirana od 5.50 ure. Vanjo so vključeni predvsem učenci 1. razreda.


ODSOTNOST OD POUKA

Odsotnost učencev od pouka morajo starši ( najkasneje v petih dneh po prihodu učenca nazaj  v šolo ) opravičiti, saj je razrednik v nasprotnem primeru dolžan zapisati učencu neopravičene ure. Prav tako je potrebno sporočiti razlog odsotnosti učenca v petih dneh, saj je v primeru, da učenec manjka, razredniku pa ni znan vzrok odsotnosti, razrednik dolžan po preteku 5 dni pozvati starše, da sporočijo razlog odsotnosti učenca.

Opravičilo starši oddajo pisno (v šolo ga lahko prinese učenec) ali osebno pri razredniku. Razredniku ga lahko pošljejo tudi po e-pošti. 

Izredno odsotnost od pouka morajo starši pisno ali osebno sporočiti razredniku. Razrednik mora biti seznanjen z morebitnimi posebnostmi glede zdravja otrok.

V primeru daljše odsotnosti ne pozabite odjaviti šolske prehrane, to lahko sporočite razredniku ali v tajništvo šole.

PREHRANA UČENCEV

Učenci imajo v šoli možnost zajtrka, malice, kosila in popoldanske malice, če starši tako želijo. Zajtrk dobijo učenci ob 7.30 uri, namenjen je predvsem učencem 1. razreda . 

Malico delimo v glavnem odmoru ob 8.40 (praviloma za učence od 6. do 9. r) in ob 9.40 (praviloma za učence od 1. do 5. r). Vsi učenci malicajo v šolski jedilnici. Odmori za malico se lahko spremenijo za potrebe fleksibilnega predmetnika.

S kosilom pričnemo ob 12.20 uri in zaključimo ob 13.30 uri. Kosilo lahko učenci abonirajo, lahko pa ga naročijo vsak dan posebej do 7.55 ure v tajništvu šole. Vse obroke pripravlja kuharica ga. Albina Sadek, pomagata ji ga. Marjana Ladinek in ga. Mojca Krošel.

Vodja šolske prehrane je ga.Teja Pintarič.  Jedilnik je objavljen na spletni strani pod zavihkom “učenci” – jedilnik.

V primeru odsotnosti učenca je potrebno prehrano odjaviti do 7.50 ure. Odjavo je možno urediti po telefonu na številko 02 80 55 150, ali  na e- naslovu: prehrana@cresnjevec.si ali s pomočjo spodnjega opravičila.  Opravičilo odsotnosti od pouka ali sporočena odsotnost razredniku ne pomeni, da je odjavljena tudi šolska prehrana. 

Cena prehrane:

Zajtrk: 0,80 eur

Malica (ceno določi MVI): 1,10 eur

Kosilo: 1. – 5. r  (redno: 3,00 eur, občasno: 3,20 eur),  6. – 9. r (redno: 3,30 eur, občasno: 3,50 eur)

Spremembe cen zajtrka in kosila so bile sprejete na Svetu zavoda 28. 9. 2023 in veljajo od 1. 10. 2023.

Opravičilo – prehrana

Prijava na prehrano

Preklic prijave na prehrano

HIŠNI RED

Za vzdrževanje šole in njene okolice skrbi hišnik g. Miha Hecl. Za čistočo in red na šoli so odgovorne ga. Kristina Mlakar, ga. Lidija Žvirc in ga. Metka Rajh. Prosimo, da spoštujete njihovo delo in jim s svojim kulturnim obnašanjem ter s spoštljivim odnosom do šolske lastnine pomagate pri vzdrževanju reda v šoli in njeni okolici.

HIŠNI RED OŠ dr. Jožeta Pučnika 

PUBLIKACIJA

Publikacija ŠOLA 2022/23

PRIHAJAJOČI DOGODKI

KOLEDAR DOGODKOV

junij 2024
PTSČPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« Maj   Jul »
Dostopnost