Šolska ekipa odbojkaric se bo pod vodstvom mentorja g. Dejana Kalana udeležila področnega tekmovanja, ki bo potekalo na OŠ Juršinci. Odhod  izpred šole ob 11.20 in prihod nazaj okrog 15. ure. Starše prosimo, da poskrbijo za prevoz domov.  Učenke naj upoštevajo navodila mentorja.

Dostopnost