Tema: doslednost pri vzgoji, opredelitev vrednot učenja in  dela, vzgoja za odgovorno vedenje otrok in mladostnikov.

Predavateljica: izr. prof., dr. ZDENKA ZALOKAR DIVJAK, univ. dipl. psih., specialist logoterapije, raziskovalka

Dostopnost