Izvedli bomo šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine. Učenci naj upoštevajo navodila mentorja g. Uroša Cajnka.

Dostopnost