Oli tudi v tem šolskem letu obiskal drugošolce.

Dostopnost