Zadnji šolski dan bo potekal kot dan dejavnosti za vse učence šole. Z dejavnostmi bomo pričeli ob 7.55, zaključili pa z odhodom šolskega avtobusa ob 12.00.

Lepe praznične dni vam želimo!

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bosta potekala kot običajno.

Kosilo bo ob 11.30 za učence vozače, ob 11.45 za učence, ki niso vozači, prav tako pa tudi niso v OPB ter ob 12.00 za učence, vključene v oddelek podaljšanega bivanja.

Dostopnost